2020-02-04 Interpellation av Joakim Rosdahl gällande inköp av utbildningar  
2019-04-02 Motion: Flexibelt dagperiodkort på Västtrafik  
2019-03-25 Motion: om att utredning av obstruktiv sömnapné skall omfattas av vårdgarantin