2020-08-20 Yrkande D, M, C, L, KD angående motion från MP om sommargågator wi Göteborg  
2020-08-20 Yrkande D angående motion från FI om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN  
2019-04-25 Interpellation: Fråga av Martin Wannholt till kommunstyrelsens ordförande angående kostnader för linbanan  
2019-02-21 Yrkande: Ang. Modern politisk styrning och ledning för Göteborgs stad  
2019-01-31 Yrkande: Ang. Detaljplan för Västlänken station Haga, sidan 2  
2019-01-31 Yrkande: Yrkande ang. Genomförande beslut Stadsutveckling Haga, sidan 2  
2018-12-20 Motion: av Martin Wannholt (M) om att införa arvode i stället för lön för förtroendevalda med heltidsuppdrag i Göteborgs Stad, sid. 6